Wyniki eurojackpot

Eurojackpot - wyniki, wygrane, zasady

How to Play Eurojackpot

To play Eurojackpot, you must select five numbers between 1 and 50, plus two additional numbers from 1 to 10. To win the jackpot, you will need to match all seven numbers drawn. In the event that no ticket holder matches all seven numbers required, the top prize rolls over to the following draw.

The jackpot is capped at €90 million, but in the event that funds from ticket sales exceed this amount, the excess funds are rolled down and added to the second tier prize pool.

Eurojackpot has 12 prize tiers and the winning combinations, as well as the odds of winning, are as follows:

Match Odds of Winning Lowest Ever Prize Amount Highest Ever Prize Amount Average Prize Amount Per Draw Lowest Ever Winners Highest Ever Winners Average Winners Per Draw
5 + 2 1 in 95344200 €9,606,434.20 €90,000,000.00 €30,532,058.88 5 0.2
5 + 1 1 in 5959013 €67,214.20 €27,545,857.50 €909,068.07 35 3.1
5 + 0 1 in 3405150 €12,209.10 €609,436.50 €126,779.08 41 5.0
4 + 2 1 in 423752 €875.70 €12,739.40 €4,359.48 9 251 45.8
4 + 1 1 in 26485 €83.50 €406.30 €241.77 141 3,383 680.8
4 + 0 1 in 15134 €38.90 €202.10 €111.71 179 6,656 1,128.8
3 + 2 1 in 9631 €21.70 €98.70 €58.65 683 10,082 1,978.8
2 + 2 1 in 672 €10.50 €34.70 €19.91 9,364 117,893 28,194.0
3 + 1 1 in 602 €11.60 €29.10 €18.96 8,492 95,743 29,831.3
3 + 0 1 in 344 €9.10 €20.10 €14.78 10,478 168,026 49,356.5
1 + 2 1 in 128 €6.60 €16.00 €10.18 51,805 544,590 147,672.2
2 + 1 1 in 42 €6.20 €10.40 €7.98 139,493 1,272,441 426,598.5

Figures calculated using results drawn between 23/03/2012 and 06/11/2020.

Overall odds of winning a prize are approximately 1 in 26

The table is updated after each draw to reflect the latest results.

All prize data included in the table above relates to Eurojackpot lottery draw results since 23rd March 2012 and are provided for information purposes only and are not indicative of future prize values.

Eurojackpot tickets can be purchased from authorised retailers in the participating countries or you can pick your numbers online through www.euro-jackpot.net. This site allows players from outside the participating countries to bet on Eurojackpot as well as providing a wealth of information, including the latest results.

The lowest and highest prize amounts for each prize tier, other than the jackpot, are in respect of individual winning tickets.

The Match 5 + 2 Euro Numbers prize values represent the total jackpot amounts regardless of how many winning tickets there were.

Jak grać w loterii Eurojackpot

Aby grać w loterii Eurojackpot, gracze muszą wytypować pięć liczb od 1 do 50 plus dwie dodatkowe liczby zwane liczbami Euro, które są w przedziale od 1 do 10. Aby zdobyć główną wygraną, należy trafić wszystkie siedem wylosowanych liczb. Jeżeli nikomu nie uda się ta sztuka , główna wygrana przechodzi na następne losowanie.

Maksymalna główna wygrana wynosi 90 milionów euro, lecz jeśli środki pochodzące ze sprzedaży kuponów przekroczą tę kwotę, nadwyżka przechodzi do puli wygranych drugiego stopnia i jest do niej dodawana.

W loterii Eurojackpot można zdobywać wygrane 12 stopni, a zwycięskie kombinacje oraz szanse na wygraną są następujące:

Zgodność Szanse na wygraną Kwota najniższej w historii wygranej Kwota najwyższej wygranej w historii Kwota średniej wygranej przypadającej na losowanie Najniższa w historii liczba wygrywających Najwyższa w historii liczba wygrywających Średnia liczba wygrywających w losowaniu
5 + 2 1 do 95 344 200 9 606 434,20 € 90 000 000,00 € 30 532 058,88 € 5 0,2
5 + 1 1 do 5 959 013 67 214,20 € 27 545 857,50 € 909 068,07 € 35 3,1
5 + 0 1 do 3 405 150 12 209,10 € 609 436,50 € 126 779,08 € 41 5,0
4 + 2 1 do 423 752 875,70 € 12 739,40 € 4 359,48 € 9 251 45,8
4 + 1 1 do 26 485 83,50 € 406,30 € 241,77 € 141 3 383 680,8
4 + 0 1 do 15 134 38,90 € 202,10 € 111,71 € 179 6 656 1 128,8
3 + 2 1 do 9 631 21,70 € 98,70 € 58,65 € 683 10 082 1 978,8
2 + 2 1 do 672 10,50 € 34,70 € 19,91 € 9 364 117 893 28 194,0
3 + 1 1 do 602 11,60 € 29,10 € 18,96 € 8 492 95 743 29 831,3
3 + 0 1 do 344 9,10 € 20,10 € 14,78 € 10 478 168 026 49 356,5
1 + 2 1 do 128 6,60 € 16,00 € 10,18 € 51 805 544 590 147 672,2
2 + 1 1 do 42 6,20 € 10,40 € 7,98 € 139 493 1 272 441 426 598,5

Wartości obliczone z wykorzystaniem wyników wylosowanych od dnia 23.03.2012 r. do dnia 06.11.2020.

Ogólna szansa na wygraną wynosi około 1 do 26

Ta tabela jest aktualizowana po każdym losowaniu, aby odzwierciedlała najnowsze wyniki loterii Eurojackpot.

Wszystkie dane zawarte w powyższej tabeli odnoszą się do wyników losowania loterii Eurojackpot od 23 marca 2012 r. i są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie stanowią wskazania wysokości przyszłych wygranych.

Kupony loterii Eurojackpot można kupować w autoryzowanych punktach sprzedaży w uczestniczących rajach lub online, za pośrednictwem strony www.euro-jackpot.net. Ta witryna umożliwia grę w Eurojackpot graczom z krajów, które nie uczestniczą w tej loterii oraz zawiera mnóstwo informacji, w tym najnowsze wyniki loterii Eurojackpot.

Najniższa i najwyższa wygrana każdego stopnia, poza wygraną główną, jest zależna od liczby wygrywających kuponów.

Trafienie piątki + 2 liczb Euro oznacza główną wygraną bez względu na liczbę wygrywających kuponów.

Джекпот поведение

По сравнению с другими лотереями, такими как EuroMillions и German Lotto 6 aus 49, Eurojackpot предназначен для более частых выплат (коэффициент 1:95 миллиона против более 1: 139 миллионов для EuroMillions и German Lotto). В результате не ожидается, что лотерея вырастет до рекордных размеров, достигнутых EuroMillions , поскольку она, скорее всего, будет выиграна.

До 31 января 2013 года в лотерее Eurojackpot действовала оговорка о «пролонгировании»: в случае, если джекпот не был выигран в течение 12 последовательных розыгрышей, 13-й розыгрыш будет пролонгирован, при этом, если ни один победитель не сможет угадать все 7 выигрышных номеров джекпот выплачивается на следующий выигрышный уровень, где доступен победитель. Именно этот пункт установил предыдущий рекорд джекпота в 27 545 857,50 евро в августе 2012 года, когда немецкий игрок, который правильно угадал 5 основных номеров, но только одно из номеров Евронумера (из двух), ушел с джекпотом во втором призовом месте. ярус.

Для групп, кроме первой, суммы выигрышей рассчитываются на национальном уровне и могут варьироваться в зависимости от страны в зависимости от количества победителей, налога на лотерею и других причин.

Оцените статью